TURNIEJ 2022

„Tradycyjne potrawy śląskie na stuletnim zabrzańskim stole”, tematem przewodnim Finału V Ogólnopolskiego Turnieju na NajlepszegoUcznia w Zawodzie Kucharz, organizowanego przez Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Jest to okazja do promowania oraz poznawania tradycyjnej śląskiej kuchni i uczczenia 100- letniej rocznicy uzyskania praw miejskich przez Miasto Zabrze.
Finał, który odbędzie się w dniach 25-27 IV będzie składał się z dwóch etapów: etap pierwszy – test teoretyczny, etap drugi- część praktyczna, w której każdy uczestnik sporządzi dwie porcje dania związanego z tematem przewodnim konkursu.
W finale weźmie udział 14 uczniów z całej Polski!. Zwycięzcy Turnieju zostaną zwolnieni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Skip to content