Historia Szkoły

Na potrzeby zabrzańskiej społeczności w dwa lata po II wojnie światowej powołano do życia Państwową Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie. W dniu dzisiejszym budynek popularnego w mieście „spożywczaka” w niczym nie przypomina tego ze skromnych początków działalności. Ponad 800 uczniów codziennie zdobywa wiedzę w dobrze wyposażonych salach przy pomocy zaangażowanego, profesjonalnie przygotowanego grona pedagogicznego.
Historia w sposób dość oryginalny obchodziła się z nazwą dzisiejszego Zespołu Szkół Spożywczych

Na samym początku nazywano ją Szkołą Przysposobienia w Gospodarstwie, następnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego, Szkołą Żywienia Zbiorowego, znowu liceum tym razem gospodarcze, potem jako Zasadnicza Szkoła Przemysłu Piekarskiego i technikum o tym samym kierunku, aż w końcu w 1974r przeniesiono ją do nowego budynku i pozwolono przez dłuższy okres czasu pozostać przy tej samej nazwie. W roku szkolnym 2002/2003 uchwałą zarządu miasta powstanie zespół szkół w skład którego wejdą: technikum, liceum profilowane oraz zasadnicza szkoła zawodowa.
Patronem szkoły jest Bronisław Hager (1890-1969r.) – Lekarz, działacz społeczno-polityczny, uczestnik III powstania śląskiego, wielki patriota i bojownik o polskość Śląska.