Ankieta dla Absolwentów

W trosce o dobro następnych pokoleń młodzieży opuszczającej mury Naszej Szkoły, odwołujemy się do Waszych doświadczeń oraz prosimy o udzielenie kilku informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej pracy.
Ankieta jest w całości anonimowa.

Płeć:
1. Co robisz obecnie?
2. Jeżeli się uczysz, zaznacz formę kształcenia:
3. Czym kierowałeś się przy wyborze studiów, szkoły?
4. Jakie wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole wykorzystujesz obecnie?
5. W jaki sposób zdobyłeś pracę?
6. Czy pracujesz w swoim zawodzie?
7. W przypadku, gdy przez wybór kierunku kształcenia zmieniasz zawód, podaj przyczynę tej decyzji
8. Czy szkoła dobrze przygotowała Cię do dalszej nauki (oceń w skali 1-6)
9. Czy szkoła dobrze przygotowała Cię do dalszej pracy (oceń w skali 1-6)
10. Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzenia w szkole zmian, które ułatwiłyby następnym rocznikom start w dorosłość?