Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
mgr inż. Surel-Hildebrand Urszula

 

Z-ca dyrektora:
mgr Jakimiszyn Katarzyna

 

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr  Grzywacz Tomasz

 

Kierownik gospodarczy:
Kokocińska Krystyna

 

Administracja szkoły:
Patla Dorota – sekretarz

 

 Kocur Katarzyna – gł. księgowa

 

Kaczmarek Ewelina-referent

Wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021:

Surel-Hildebrand Urszula – dyrektor, przedmioty zawodowe
Knapczyk-Jakimiszyn Katarzyna- vicedyrektor, pedagog
Grzywacz Tomasz- kierownik szkolenia praktycznego, biologia
Blicharska Aneta – język polski, zajęcia rewalidacyjne
Bronny Paweł – język angielski
Bugajski Paweł – język angielski, przedmioty zawodowe
Cińcio Małgorzata – religia
Drogosz Iwona-biologia
Gajur Magda – przedmioty zawodowe
Gołąbek Anna – geografia, przedmioty zawodowe
Janas-Mróz Ilona- przedmioty zawodowe
Kardas Marek-przedmioty zawodowe
Klimas Małgorzata – pedagog, biblioteka
Kobylewska Aneta – etyka
Kwarciak Arkadiusz – wychowanie fizyczne
Maciejewska Aleksandra – przedmioty zawodowe
Mielczarek Marianna – przedmioty zawodowe
Musik Katarzyna – język francuski
Okulska Ewa – matematyka
Peksa Aleksandra – przedmioty zawodowe
Pendziałek Robert – informatyka, przedmioty zawodowe
Pilch Bogusława – język polski
Rusin Zuzanna – wychowanie fizyczne,
Sonnenfeld Radosław – historia
Spitol Kamil-Mirosław – przedmioty zawodowe
Tejchman Marzena – matematyka
Tomaszewski Tomasz – przedmioty zawodowe
Zabawa Robert – fizyka
Ziemianin Bożena – chemia
Skip to content