Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
mgr inż. Surel-Hildebrand Urszula

 

Z-ca dyrektora:
mgr Jakimiszyn Katarzyna

 

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr inż. Spitol Kamil

 

Kierownik gospodarczy:
Kokocińska Krystyna

 

Administracja szkoły:
Patla Dorota – sekretarz

 

 Kocur Katarzyna – gł. księgowa

 

Kaczmarek Ewelina-referent

Wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023

Surel-Hildebrand Urszula – dyrektor, przedmioty zawodowe
Knapczyk-Jakimiszyn Katarzyna – wicedyrektor, pedagog
Spitol Kamil – kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
Blicharska Aneta – język polski, zajęcia rewalidacyjne
Boczek Małgorzata – wychowanie fizyczne, edb
Bronny Paweł – język angielski
Bugajski Paweł – język angielski, przedmioty zawodowe
Cińcio Małgorzata – religia
Drogosz Iwona – biologia
Gajur Magda – przedmioty zawodowe
Gołąbek Anna – geografia, przedmioty zawodowe
Hazelbusz Joanna – filozofia
Janas-Mróz Ilona – przedmioty zawodowe
Kardas Marek – przedmioty zawodowe
Kaszuba Sławomir – historia
Kentnowska Anna – język niemiecki
Klimas Małgorzata – pedagog, biblioteka
Kwarciak Arkadiusz – wychowanie fizyczne
Maciejewska Aleksandra – przedmioty zawodowe
Mertas Katarzyna – etyka, język polski
Mielczarek Marianna – przedmioty zawodowe
Musik Katarzyna – język francuski, wdż
Pawlica Sandra – matematyka
Pendziałek Robert – informatyka, doradca zawodowy, przedmioty zawodowe
Pilch Bogusława – język polski
Rusak Gabriela – przedmioty zawodowe
Schmidt Barbara – przepisy ruchu drogowego
Skwara Agata – przedmioty zawodowe
Tejchman Marzena – matematyka
Tomaszewski Tomasz – przedmioty zawodowe
Zabawa Robert – fizyka
Ziemianin Bożena – chemia