technik weterynarii

Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki, wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne. Może udzielać pierwszej pomocy, asystuje także przy zabiegach chirurgicznych.

Praca? Technik weterynarii jest „prawą ręką” lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, w zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.

U nas poznasz ten zawód…

Skip to content