TERMINARZ

TERMINARZ REKRUTACJI

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

………………………………………………

od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.        !!! Tylko TECHNIKUM !!!

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

LEKARZ MEDYCYNY PRACY (Zabrze, Słodczyka)   

………………………………………………

od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

KLASY BRANŻOWEPROSIMY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY, ŻE ZOSTANIECIE PRZYJĘCI NA PRAKTYKĘ

………………………………………………

12 lipca 2024 r. WSTĘPNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

………………………………………………

od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

# oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

# oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

# zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu!!! Tylko TECHNIKUM !!!

………………………………………………

19 lipca 2024 r. – do godz. 14.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

………………………………………………

Do 19 sierpnia 2024 r. KLASY BRANŻOWE

PROSIMY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI