TERMINARZ

TERMINARZ REKRUTACJI

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

………………………………………………

od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.        !!! Tylko TECHNIKUM !!!

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

LEKARZ MEDYCYNY PRACY (Zabrze, Słodczyka)   

………………………………………………

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

KLASY BRANŻOWEPROSIMY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY, ŻE ZOSTANIECIE PRZYJĘCI NA PRAKTYKĘ

………………………………………………

18 lipca 2023 r. WSTĘPNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

………………………………………………

od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

# oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

# oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

# zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu!!! Tylko TECHNIKUM !!!

………………………………………………

26 lipca 2023 r. – do godz. 14.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

………………………………………………

Do 16 sierpnia 2023 r. KLASY BRANŻOWE

PROSIMY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI

Skip to content