TERMINARZ

TERMINARZ REKRUTACJI

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

………………………………………………

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

LEKARZ MEDYCYNY PRACY (Zabrze, Słodczyka)

………………………………………………

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

KLASY BRANŻOWE – PROSIMY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY, ŻE ZOSTANIECIE PRZYJĘCI NA PRAKTYKĘ

………………………………………………

20 lipca 2022 r. WSTĘPNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

………………………………………………

od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

# oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

# oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

# zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

………………………………………………

29 lipca 2022 r. – do godz. 14.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

………………………………………………

Do 16 sierpnia 2022 r. KLASY BRANŻOWE

PROSIMY PRZYNIEŚĆ UMOWY ZAWARTE Z PRACODAWCĄ

Skip to content