Praktyczna Nauka Zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w kilkudziesięciu placówkach branży spożywczej i gastronomicznej na terenie całego Śląska. W zależności od zdobywanego zawodu uczniowie przechodzą odpowiedni cykl szkolenia , podczas którego zdobywają niezbędne umiejętności zawodowe. Zakłady pracy, z którymi współpracuje szkoła są wyposażone w nowoczesny sprzęt i posiadają wykwalifikowaną kadrę pracowników. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w wielu innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych np. w szkoleniach w wyspecjalizowanych ośrodkach, pokazach firm oraz wy jazdach na targi branżowe.

Zakłady pracy w których odbywają się zajęcia praktyczne młodocianych pracowników w ramach  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5

Zawód : KUCHARZ

 F.H.U. „Cooltura Bistro”- ul. J. Kowalczyka 20/4 41-800 Zabrze

 Restauracja Vabank ul.Wolności 448, 41-806 Zabrze 

 Hotel Alpex i Restauracja Franciszkańska 8 41-819 Zabrze

Rezydencja Zielony Ogród ul. Roberta Miki 3 Zabrze

Restauracja Beskid ul. Bytomska 44, 41-803

Zawód : CUKIERNIK

Firma „Roker” Czesław Kierat 41-807 Zabrze, ul. Nowodworska 3

Skrzetuska-Osiadacz T. Piekarnictwo i cukiernictwo 41-800 Zabrze; gen. De Gaulle’a 82

Cukiernia Wiedeńska, Zygmunta Krasińskiego 5, 41-800 Zabrze

U Margoty” Margota Myśliwiec Ul. Badestinusa 19 41-814 Zabrze – Grzybowice

Kłos 41-808 Zabrze ul. Piekarnicza 5

Cukiernia Magda Generała Władysława Sikorskiego 100, 44-103 Gliwice

Piekarnia-Cukiernia Saba Jana Śliwki 33, 44-109 Gliwice

Zawód: PIEKARZ

Firma „Roker” Czesław Kierat 41-807 Zabrze, ul. Nowodworska 3

Piekarnia B M Kleszczyńscy 41-800 Zabrze, Konstantego Damrota 48

U Margoty” Margota Myśliwiec Ul. Badestinusa 19 41-814 Zabrze – Grzybowice

Piekarnia-Cukiernia Józef Kassner Wolności 144, 41-800 Zabrze

P.P.H. Oskar Jacek Oczkowicz ul. Jana Kasprowicza 1 44-103 Gliwice

Piekarnia Gerlach ul. 1 Maja 153 41-710 Ruda Śląska

Jakubiec Sp. Z o. o. ul. Piastowska 6, 41-700 Ruda Śląska

Kłos 41-808 Zabrze ul. Piekarnicza 5

Skip to content