Egzaminy Zawodowe

Informatory o egzaminie zawodowym (kształcenie według podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.)

Cukiernik

Kucharz

Piekarz

Technik weterynarii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Cukiernik

Kucharz

Piekarz

Technik weterynarii

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

 

Skip to content