TERMINARZ 2021/2022

Terminarz turnieju kucharz 2022-pobierz

TERMINARZ

V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA

W ZAWODZIE KUCHARZ

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

Lp. ZADANIA TERMIN
1. Przesłanie przez Komitet Główny Turnieju do Kuratoriów Oświaty informacji dotyczących organizacji V edycji turnieju. do 8.10. 2021 r.
2. Zgłaszanie wniosków o organizację etapu wojewódzkiego/okręgowego szkół, stowarzyszeń zawodowych lub innych organizacji zawodowych do Komitetu Głównego Turnieju (załącznik nr 4). do 26.11.2021 r.

.

 

3. Przeprowadzanie etapów szkolnych turnieju. 30.11.2021
4. Powołanie przez Komitet Główny Turnieju komisji wojewódzkich/okręgowych. do 17.12 2021r.
5. Zgłaszanie komisjom wojewódzkim/okręgowym uczniów do II etapu turnieju (załącznik nr 1). do 21.01. 2022 r.
6. Przesyłanie komisjom wojewódzkim/okręgowym testów do II etapu turnieju. do 21.01. 2022 r.
7. Przeprowadzanie eliminacji wojewódzkich/regionalnych turnieju  11.02.2022 r.
8. Przesyłanie do Komitetu Głównego Turnieju dokumentacji z przeprowadzonych eliminacji (II etapu):
– protokołu (załącznik nr 5),
– karty zgłoszenia kandydatów (załącznik nr 2).
do 18.02.2022 r.

(skan protokołu – oryginały pocztą do 4.03.2022 r.)

9. Wyłonienie przez Komitet Główny Turnieju kandydatów do III etapu. do 4.03.2022 r.
10. Powiadomienie szkół o zakwalifikowaniu do eliminacji ogólnopolskich; informacje na stronie www, e.maile do szkół. do 4.03.2022 r.
11. Potwierdzanie Komitetowi Głównemu Turnieju udziału uczniów w etapie ogólnopolskim (załącznik nr 3) oraz informowanie o rezygnacji ucznia w eliminacjach ogólnopolskich. do 11.03.2022 r.
12. Przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju. 25.04 – 27.04.2022 r.

 

Regulamin, załączniki oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.zsspoz.zabrze.pl

 

 

      Kontakt:

Zespół Szkół Spożywczych

41-819 Zabrze

  1. Franciszkańska 13

tel/fax 32 27152 37

e.mail: turniejkucharz@zsspoz.zabrze.pl

                  www.zsspoz.zabrze.pl

.