Konkurs „Praktykant Roku”

poniedziałek, 17.02.2020

Regulamin

1.W konkursie biorą udział uczniowie branżowej szkoły I stopnia i technikum nr 5, którzy odbywają zajęcia praktyczne.
2.Warunkiem uzyskania tytułu „ Praktykant Roku ” jest uzyskanie :
a.100% frekwencja na zajęciach praktycznych.
b. Wzorowo prowadzony dzienniczek zajęć praktycznych według podanego wzoru.
c. Celująca lub bardzo dobra ocena z zajęć praktycznych.
d. Wykorzystanie zdobytych umiejętności praktycznych w środowisku szkolnym.
e. Pozytywna opinia pracodawcy.
f. Pozytywna opinia kierownika szkolenia praktycznego.
3.Uczeń zdobywający tytuł „Praktykant Roku” otrzymuje dyplom podpisany przez Dyrektora szkoły i Pracodawcę oraz nagrodę.
4.Kierownik szkolenia praktycznego powołuje komisję konkursową, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzców.
5. Co miesiąc jest aktualizowany ranking na podstawie przyznanych punktów za:
– 100% frekwencję na zajęciach praktycznych na podstawie dzienniczka praktyk -10 pkt
– wzorowo prowadzony dzienniczek praktyk-10 pkt
– wykorzystanie zdobytych umiejętności praktycznych w środowisku szkolnym-10pkt
6. Na zakończenie roku szkolnego do punktacji rankingowej przyznane są punkty za:
-celującą lub bardzo dobrą ocenę z zajęć praktycznych -10 pkt
– pozytywną opinię pracodawcy – 10 pkt
– pozytywną opinię kierownika szkolenia praktycznego – 10 pkt


ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Przyjdź – poznaj nas :)

30.03.2023

Otworzymy przed Tobą nasze pracownie zawodowe … . Może dotkniesz … zawodu??? Nie boisz się ?

Czytaj więcej
Skip to content